Veel meer besmettingen, ook onder zeventigplussers, aantal ziekenhuisopnames stijgt

Coronatest. Foto: Hollandse Hoogte/ANP

Het aantal positieve coronatests steeg de afgelopen week flink, met ruim 8200 (vorige week 5400). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nam toe met 92. Riskant is het toenemende aantal ouderen dat besmet raakte: 430 zeventig-plussers - dat waren er 250 een week eerder.

Dat blijkt uit de wekelijkse rapportage van het RIVM, die zojuist gepubliceerd is. Het aantal nieuwe gevallen neemt al weken sterk toe, vandaag zelfs met 1379 besmettingen. Dat is slechts deels te verklaren doordat meer mensen zich laten testen: ook het percentage positieve testuitslagen neemt toe, van 2,9 naar 3,9 procent.

Met 92 ligt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames weer flink hoger (was 43 een week eerder). Op de IC’s liggen nu 53 coronapatiënten, tien meer dan gisteren. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS): ,,Het aantal patiënten stijgt sneller, er liggen nu honderd patiënten meer in het ziekenhuis dan acht dagen geleden. In een enkele regio geeft de toegenomen bezetting aanleiding tot onderlinge spreiding van patiënten tussen ziekenhuizen.” In totaal zijn nu 240 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de coronapiek dit voorjaar zagen de Nederlandse ziekenhuizen op recorddagen soms meer dan 600 nieuwe patiënten binnenkomen.

Veel besmettingen maar weinig opnames in Friesland

Ook in Friesland neemt het aantal besmettingen snel toe. Sinds vorige week dinsdag telde GGD Fryslân 66 positieve coronatests. Qua ziekenhuisopnames is er echter nauwelijks een stijging te zien. In een week tijd is slechts een persoon opgenomen in het ziekenhuis.

De meeste positieve tests zijn in de gemeente Leeuwarden. 22 kwamen erbij in een week tijd. Sinds 1 augustus zijn in Leeuwarden meer mensen positief getest dan tijdens de eerste golf in de periode van maart tot augustus.

Twintigers vormen veruit grootste groep

Nog altijd vormen twintigers veruit de grootste groep nieuwe coronagevallen, met bijna dertig procent van het totaal. Daarna volgen de dertigers (16 procent), vijftigers en veertigers (tussen de 13 en 14 procent) en tieners (13 procent).

Riskant is het toenemende aantal ouderen met corona: 247 zeventigers testten afgelopen week positief (dat waren er 136 in de vorige rapportage). Ook werd bij 128 tachtigers corona vastgesteld (vorige keer waren dat er nog 95). En het aantal negentigers met corona lag deze week op 58 (was 22). Het RIVM waarschuwde eerder al dat het virus ‘rond laten gaan’ onder jongeren die gemiddeld genomen veel minder ziek worden, gevaarlijk is omdat het vrijwel altijd overslaat naar oudere generaties. Zij worden vaak zwaarder ziek en lopen grotere kans om te overlijden.

Viroloog Ab Osterhaus noemt de nieuwe cijfers ‘zorgwekkend’: ,,Met name het toenemende aantal ziekenhuisopnames. Daar moet je alert op zijn. Nu blijkt dat de ziekenhuiscapaciteit drie keer meer is door kortere opnametijden, maar dat moet geen criterium zijn: het liefst wil je zo’n virus het land uitkrijgen, en dat lukt kennelijk niet.”

Besmettingsplekken stabiel gebleven

De vermoedelijke besmettingsplekken zijn grofweg stabiel gebleven: meer dan de helft van de mensen bij wie een bron gevonden wordt, raakte thuis besmet, bijna tien procent op het werk, 5,5 procent in de horeca. Sinds alle scholen open zijn stijgt het aantal besmettingen op school en kinderopvang: bij drie procent van de nieuwe gevallen worden school of kinderopvang als vermoedelijke bron bestempeld.

In augustus turfden GGD’s en RIVM wekelijks zo’n 4.000 nieuwe besmettingen, dat is inmiddels verdubbeld. Veel meer mensen melden zich bij de teststraten, en die kunnen vanwege tekorten bij de labs lang niet iedereen binnen de voorgeschreven twee dagen testen. Ook lukt het door capaciteitsproblemen bij regionale GGD’s niet om een volledig contactonderzoek uit te voeren, besmette mensen moeten in de regio Haaglanden bijvoorbeeld zelf hun nauwe contacten informeren.

Een deel van het grote verschil in de ziekenhuizen nu vergeleken met het voorjaar is te verklaren door intensiever testbeleid: in het voorjaar stond een deel van de ‘corona-ijsberg’ onder water en had het RIVM lang niet alle mensen die besmet waren in beeld. Nu is daar veel beter zicht op. Achteraf schat het RIVM het aantal besmettelijke mensen in maart en april rond de 275.000 tijdens de piek, dat is nu circa 43.000.

Nieuws

menu