Veilig Verkeer Nederland: snelheid op onveilige 80 kilometer per uur-wegen moet terug naar 60

Om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op de gevaarlijkste wegen van ons land te verminderen, roept Veilig Verkeer Nederland provincies op om onveilige 80 kilometer per uur-wegen terug te brengen naar 60 kilometer per uur.

Foto: Marcel van Kammen

Foto: Marcel van Kammen

In 2022 kwamen er 578 mensen om in het verkeer, het hoogste aantal sinds jaren, bleek in januari. Een ontwikkeling die haaks staat op het streven van de overheid om het aantal verkeersdoden in 2030 te halveren.