Twee medewerkers politie Drenthe ontslagen. 'Gedrag in privésfeer zo erg dat alleen strafontslag op zijn plek was'

Foto: politie Westerkwartier.

Foto: politie Westerkwartier.

Twee medewerkers van de politie Drenthe zijn ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim buiten diensttijd. Het gaat niet om diensthandelingen, aldus de politie, ‘maar ook in privétijd wordt van politiemedewerkers verwacht dat zij zich maatschappelijk verantwoord en moreel onberispelijk gedragen.’

Naar de ene medewerker werd in juni 2022 een onderzoek ingesteld vanwege ‘een vermoeden van ernstig plichtsverzuim in de relationele sfeer’. Het onderzoek naar de andere medewerker werd in november 2022 ingesteld vanwege ‘de verdenking van ernstig plichtsverzuim in de privésfeer’. De twee zaken staan volgens de politie los van elkaar.

Strafontslag

Uit beide disciplinaire onderzoeken kwam volgens de politie naar voren dat de medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan gedrag dat zo erg was dat alleen onvoorwaardelijk strafontslag op zijn plek was. De medewerkers werkten al niet meer gedurende het onderzoek.

‘Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Daarvan moeten we leren, maar plichtsverzuim heeft consequenties’, aldus de politie.