Topambtenaren: toets regeerakkoord op uitvoerbaarheid

Topambtenaren: toets regeerakkoord op uitvoerbaarheid ANP

Om verdere problemen bij uitvoeringsinstanties van de overheid te voorkomen, moet het regeerakkoord een uitvoerbaarheidstoets doorstaan. Een groep topambtenaren adviseert de politiek hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Ingewikkelde wet- en regelgeving die al bestaat, moet vereenvoudigd worden.

De adviesgroep heeft van het kabinet de opdracht gekregen om de situatie bij uitvoeringsorganisaties onder de loep te nemen en hierover advies uit te brengen. In de politiek leven al langer zorgen over het functioneren van overheidsloketten als de UWV, Belastingdienst en DUO. Een speciale commissie van Kamerleden doet zelfs onderzoek naar de problemen bij uitvoeringsorganisaties.

Burgers die aankloppen bij een van die loketten, moeten "kunnen rekenen op een deskundige en toegankelijke overheid, zowel fysiek als digitaal". De procedures moeten toegankelijk zijn en de communicatie met burgers moet begrijpelijker, zegt de adviesgroep. De aanbevelingen zijn naar minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gestuurd. Het onderzoek dat de ambtenaren hebben gedaan maakt volgens hem duidelijk "dat structurele verbeteringen nodig zijn" en "biedt handvatten om hier gezamenlijk stappen in te gaan zetten".

Het aantal gedetailleerde en ingewikkelde wetten en regels moet verminderd worden, stellen de ambtenaren. Bij het voorbereiden van wetsvoorstellen en bij de behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer, moet meer aandacht zijn voor de uitvoering. Daarnaast pleiten de topambtenaren ervoor het regeerakkoord waar door potentiële coalitiepartijen aan wordt gewerkt in de formatie voor vaststelling op uitvoerbaarheid wordt getoetst.

Nieuws

menu