Toenemende onrust onder personeel NS

Toenemende onrust onder personeel NS ANP

Onder het personeel van de Nederlandse Spoorwegen (NS) ontstaat steeds meer onrust over de verslechterde omstandigheden op de werkvloer. De machinisten en conducteurs vinden dat de menselijke maat ver te zoeken is bij het bedrijf. Zo wordt er steeds minder rekening gehouden met het personeel bij het maken van de roosters. Ook wordt er aan andere zaken gesleuteld die de veiligheid niet ten goede komen en luistert de directie niet naar de werkvloer, geven ze aan.

Voor een deel van het personeel is de maat vol. Een groep die zich Personeels Collectief Spoor noemt, heeft afgelopen week het vertrouwen in de directie opgezegd. De groep zegt veel draagvlak te hebben onder het rijdend personeel, maar wil anoniem blijven. Naar eigen zeggen is dat uit angst voor de manier waarop NS omspringt met klokkenluiders en ontevreden personeel dat zijn klachten uitspreekt.

Bestuurder Wim Eilert van vakbond VVMC herkent de signalen. "Er is eigenlijk al maanden sprake van onrust en die neemt alleen maar toe", zegt hij. Het is begonnen toen de directie van NS met een plan voor een krimppact kwam. De directie wilde daar steun voor hebben van de vakbonden, maar die meenden dat er te veel onduidelijkheden waren en weigerden te tekenen. Bovendien zouden ze naar eigen zeggen dan vier jaar niets meer in te brengen hebben.

Onrust aangewakkerd

"Sindsdien heeft de directie de onrust aangewakkerd. Er zijn dingen in gang gezet die in dat krimppact stonden, terwijl de bonden zich nog beraden." Ook het cao-overleg zit al maandenlang vast. Daar komen dan kleinere ergernissen bij, stelt Eilert, die vaak ontstaan door slechte communicatie. "Als je enerzijds een paar ton bespaart door de kerstpakketten af te schaffen en anderzijds een operationeel directeur van buitenaf haalt, valt dat moeilijk uit te leggen."

Die kerstpakketten zijn vervangen door een attentie die ook niet uitblinkt in inleving in het personeel, stelt Eilert. "Dat is nu een doosje bonbons geworden met een paar dagretourtjes erbij. Voor je medewerkers die allemaal gratis kunnen reizen en in een tijd waarin reizen met het ov wordt afgeraden."

Wrijving

Ook Henri Janssen van FNV Spoor ziet de wrijving toenemen. "Wij kaarten onderwerpen ook aan, maar niet altijd met evenveel succes." Volgens Janssen stuurt de huidige directie van NS heel erg op kosten en moet daarom de efficiëntie toenemen. "Maar het ov draait op mensen en die zorgen ook voor veiligheid."

Ook de FNV-bestuurder heeft over de communicatie vanuit de NS-top weinig goeds te zeggen. "Het lijkt erop dat ze corona hebben willen gebruiken om wat dingen erdoorheen te duwen. Maar dat is spreadsheetmanagement. Je moet mensen juist meenemen met veranderingen, want zij zullen het uit moeten voeren."

Reactie NS

Het Personeels Collectief Spoor geeft aan dat ze willen dat de hele directie opstapt. Dat geeft volgens beide vakbondsbestuurders aan dat de frustraties hoog zitten. "Als het cao-overleg in januari weer op niets uitloopt, kan er van alles gebeuren", aldus Eilert.

NS laat in een reactie weten te beseffen dat de maatregelen die het bedrijf vanwege de coronacrisis moet treffen bij het personeel zorgen veroorzaakt. " We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren via de kanalen die we hebben." Het spoorbedrijf zou naar eigen zeggen het liefst persoonlijk daarover in gesprek willen, "maar dat kan nu niet." "Onze inzet is dat we als één bedrijf uit deze coronacrisis komen."

Nieuws

menu