Studies: meer psychische klachten, hulpverlening blijft achter

Bijna 65 procent van de mensen die al psychische klachten ervaarden vóór de uitbraak van het coronavirus, ziet de klachten toenemen. Dat concludeert patiëntenorganisatie MIND na een onderzoek waaraan 1162 mensen uit het eigen onderzoekspanel meededen. Uit hetzelfde onderzoek, maar dan in maart, kwam naar voren dat de helft meer klachten ervaarde. Ook het Trimbos Instituut deed er onderzoek naar en samen hebben ze die resultaten woensdag naar buiten gebracht. Daaruit blijkt ook dat er minder hulp is.

Gezien de toename van de klachten pleit MIND ervoor dat de geestelijke gezondheidszorg zich voorbereidt (door investeringen en meer capaciteit) op de extra hulpvraag van bestaande cliënten én op de te verwachte toestroom van nieuwe cliënten. MIND is de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen namens 1 miljoen mensen.

Opnieuw geeft een op de drie personen aan niet te weten hoe ze de komende tijd moeten doorkomen. Net als in het eerste onderzoek hebben de meeste respondenten wel veel waardering voor de hulpverleners. Meer dan de helft vindt dat zij er alles aan doen om zo goed mogelijk te helpen. Ook zijn naasten van mensen met geestelijke problemen ondervraagd, onder meer omdat het contact met behandelaars vaak is weggevallen. Drie op de vier geeft aan zich machteloos voelen en 86 procent maakt zich grote zorgen over het welzijn van de cliënt.

Levenskwaliteit gedaald

Het Trimbos Instituut ondervroeg 600 deelnemers van een eigen onderzoekspanel. Uit de peiling van het kennisinstituut in de geestelijke gezondheidszorg blijkt dat 40 procent meer psychische klachten ervaart dan voor de coronacrisis. De kwaliteit van leven vinden de deelnemers gedaald van een 6+ naar een 6-. Niet alleen de vorm van de contacten is veranderd, men krijgt gemiddeld ook minder hulp dan voorheen (38 procent vindt: te weinig hulp) en de contacten duren (bij 56 procent) gemiddeld korter. Er is ook veel minder thuisbezoek. Bovendien is er vaak niet overlegd over de nieuwe vorm van het contact door de coronamaatregelen.

Opvallend is in deze Trimbos-studie dat bij mensen met een psychose driekwart evenveel of zelfs minder psychische klachten heeft dan voor de coronacrisis. Dit heeft te maken met de door hen ervaren voordelen en maatregelen: meer rust, minder prikkels en (sociale) stress, stellen de onderzoekers. De coronacrisis valt vooral zwaar voor mensen die vooruitkijken en somber zijn over hun toekomst en die van Nederland, concludeert Trimbos.

Nieuws

menu