Samenwerking is voor MIVD zowel een zegen als een vloek

Historicus Bob de Graaff schreef op basis van uitgebreid archiefonderzoek een boek over de geschiedenis van inlichtingendienst MIVD. Rode draad is de samenwerking met zusterdiensten, die tot trauma’s en tot successen heeft geleid. „Srebrenica bewees dat afhankelijkheid van bevriende inlichtingendiensten in de praktijk niet werkte.”

Bij het ‘Venlo-incident’ in 1939 waren de Nederlandse militaire inlichtingendienst, Britse diensten en nazi-Duitsland betrokken.  De foto is van de reconstructie van dit incident in 1948. FOTO: NATIONAAL ARCHIEF

Bij het ‘Venlo-incident’ in 1939 waren de Nederlandse militaire inlichtingendienst, Britse diensten en nazi-Duitsland betrokken. De foto is van de reconstructie van dit incident in 1948. FOTO: NATIONAAL ARCHIEF FOTO: NATIONAAL ARCHIEF

Gebroederlijk stonden ze tijdens de persconferentie van 4 oktober 2018 bij elkaar. Nadat toenmalig MIVD-chef Onno Eichelsheim had verteld hoe zijn dienst in april had voorkomen dat vier Russen elektronisch inbraken bij het hoofdkwartier van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag, prees de Britse ambassadeur Peter Wilson „de briljant uitgevoerde actie van de Nederlandse veiligheidsdiensten”. Even later, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, maakte het Amerikaanse departement van Justitie bekend de Russen te vervolgen voor hetzelfde soort hack-activiteiten op andere plekken.

Nieuws

menu