Ruime meerderheid huishoudens profiteert van prijsplafond energie

Foto:

Foto: ANP

Huishoudens profiteren op grote schaal van het prijsplafond om de energienota te drukken. De compensatieregeling startte 1 januari, volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft nu rond 70 procent van de elektriciteits- en gasaansluitingen financieel voordeel van het prijsplafond.

Dit hele jaar gelden nog de maximumprijzen voor huishoudens en andere kleinverbruikers, waaronder veel zzp’ers. Volgens de door het kabinet vorig jaar vastgestelde tarieven betalen huishoudens voor gas maximum 1,45 euro per kuub tot 1200 kuub verbruik. Voor elektriciteit is dat plafond 0,40 euro per kilowattuur tot 2900 kilowattuur verbruik. Wie meer verbruikt, rekent af tegen het markttarief dat hoger ligt.

Van het prijsplafond profiteren volgens RVO zo’n 6 miljoen huishoudens. De overige huishoudens en kleinverbruikers betalen tarieven aan hun leverancier die lager zijn dan het prijsplafond. Zij hebben dus geen voordeel. Maar de voorschottarieven kunnen per maand nog gaan verschillen. Momenteel is de gasprijs laag, dat kan veranderen. Energieleveranciers vragen elke maand een voorschot aan op basis van gegevens die ze van klanten krijgen.

Veel aanvragen

Energieleveranciers konden tot en met 16 januari een aanvraag doen voor subsidie om het prijsplafond te financieren. Vrijwel de hele markt, 62 leveranciers van elektriciteit en gas, heeft een aanvraag ingediend.

Deze leveranciers zijn goed voor 8,15 miljoen aan zogeheten kleinverbruikaansluitingen voor elektriciteit en 7,12 miljoen kleinverbruikaansluitingen gas. Ook warmteleveranciers vroegen subsidie aan, en daarmee zijn nagenoeg alle huishoudens en kleinverbruikers bereikt, aldus RVO.

Samen hebben zij voor 908 miljoen euro aan voorschotten aangevraagd om de hoge energieprijzen te kunnen compenseren.

De politiek vreesde dat energiebedrijven enorme winsten zou maken dankzij het prijsplafond. Er wordt daarom achteraf gecontroleerd of er bij de uitbetaling van voorschotten sprake was van overcompensatie.

Blokaansluiting volgt nog

Overigens zijn niet alle aanvragen verleend, aldus RVO. Er zijn leveranciers die pas tegen het einde van de indientermijn hebben aangevraagd.

Voor consumenten die een blokaansluiting hebben, de huishoudens met een collectieve gas-, warmte- of- elektriciteitsaansluiting werkt de overheid volgens RVO nog aan een regeling om de energierekening te verlagen.