Raad van State: plannen voor uitbreiding Efteling moeten beter

Raad van State: plannen voor uitbreiding Efteling moeten beter

Raad van State: plannen voor uitbreiding Efteling moeten beter ANP

De Efteling mag voorlopig niet uitbreiden. Het bestemmingsplan van de gemeente dat de groei van het attractiepark mogelijk moet maken, rammelt volgens de Raad van State. De hoogste bestuursrechter geeft de gemeenteraad van Loon op Zand een halfjaar de tijd om de plannen aan te passen.

Omwonenden en bedrijven uit de buurt die grote overlast vreesden, hadden de zaak aangespannen om de uitbreiding te dwarsbomen. De rechter is het met hun bezwaren niet eens, maar heeft wel vijftien gebreken geconstateerd in het bestemmingsplan.

De noodzaak van de uitbreiding is volgens de Raad van State niet goed onderbouwd. Momenteel is bijna 90 procent van het park onbebouwd. De gemeente en de Efteling willen dat graag zo houden, maar ze moeten dat beter beargumenteren.

Verder "biedt het plan te veel ruimte aan de Efteling" en zijn de gevolgen van de voorgenomen groei voor omwonenden en de natuur niet op alle punten juist beoordeeld. Zo is niet goed genoeg onderzocht in hoeverre de groei leidt tot stikstofuitstoot en wat de gevolgen daarvan zijn voor het nabijgelegen natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen.