Raad van State kritisch over introductie Nationaal Groeifonds

Raad van State kritisch over introductie Nationaal Groeifonds

Raad van State kritisch over introductie Nationaal Groeifonds ANP

De manier waarop het kabinet het zogenoemde Nationaal Groeifonds (NGF) wil opzetten, stuit op kritiek van de Raad van State. Het hoogste adviesorgaan van de regering vindt dat er een aparte wet moet komen voor de oprichting van het fonds. Door het toe te voegen aan de begroting van het ministerie van Financiën, is onvoldoende duidelijk wat de doelen van het fonds zijn, en hoe het geld moet worden uitgegeven.

Door het ontbreken van een duidelijke "afbakening" bestaat het risico dat er "afbreuk wordt gedaan aan de controlefunctie van het parlement", schrijft de Raad van State in zijn advies.