Raad van State besluit over edelherten Oostvaardersplassen

Raad van State besluit over edelherten Oostvaardersplassen ANP

De Raad van State spreekt zich woensdag uit over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer kreeg van de provincie Flevoland in 2019 een ontheffing om een overschot aan edelherten in het natuurgebied af te schieten, maar de rechter vond in november vorig jaar dat het besluit om herten af te schieten niet goed was onderbouwd. Sindsdien ligt het afschot van herten in het Europese vogelreservaat stil.

Het was de bedoeling dat zich in de Oostvaardersplassen een parkachtig landschap zou ontwikkelen zonder ingrijpen van de mens. Maar een paar jaar geleden bleek dat er veel teveel grote grazers in het gebied rondliepen, die ook niet genoeg te eten hadden. Na veel discussie is toen besloten dat Staatsbosbeheer de edelhertenstand door afschot op maximaal 490 dieren zal houden. Omdat dat nieuw beleid was moest er een nieuw faunabeheersplan worden gemaakt. Aangezien het aantal herten ondertussen steeds toenam, gaf de provincie alvast een ontheffing, die de rechter na bezwaar van dierenorganisaties niet toeliet.

Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland stapten naar de Raad van State. Die beslist nu over een ontheffing, die maar tot 1 januari van dit jaar gold. Maar het gaat volgens Staatsbosbeheer eigenlijk om de onderliggende discussie, namelijk of de gebiedsbeheerder actief mag ingrijpen in de hertenstand door afschot. "Wij constateren dat de wilde flora en fauna en de biodiversiteit in het natuurgebied teveel lijden onder het grazen van te grote groepen herten en dat daardoor de doelstellingen niet worden gehaald. Anderen vinden dat de natuur meer tijd moet krijgen om zichzelf te reguleren", aldus een woordvoerster.

Als de hoogste bestuursrechter het afschot ook verbiedt, moeten de provincie en Staatsbosbeheer zich beraden op de situatie, zegt de woordvoerster. Als het afschot wel wordt toegestaan, begint Staatsbosbeheer ook nog niet meteen, want de herten worden met rust gelaten tijdens de bronstperiode. Er lopen ondertussen alweer veel meer dan 490 edelherten in de Oostvaardersplassen.

Nieuws

menu