Puinhoop bij Ambulancezorg Groningen groter dan gedacht: intimidatie, pesten en cliëntelisme. 'De schellen vielen me van mijn ogen'

Onderzoeksbureau Het Zuiderlicht oordeelt ongekend hard over het management van Ambulancezorg Groningen, dat personeel intimideerde, meldingen niet serieus nam en cliëntelisme verweten wordt.

Medewerkers Ambulancezorg Groningen werken volgens onderzoeksbureau Het Zuiderlicht al jaren in een angstcultuur.

Medewerkers Ambulancezorg Groningen werken volgens onderzoeksbureau Het Zuiderlicht al jaren in een angstcultuur. Foto: DVHN

Bij Ambulancezorg Groningen is op grote schaal sprake van grensoverschrijdend gedrag, al wordt dat door een groot deel van de medewerkers niet zo ervaren, concludeert Het Zuiderlicht. Het onderzoeksbureau is door de organisatie aan het werk gezet na berichtgeving door Dagblad van het Noorden over de ongezonde werkcultuur.