Politieke partijen vragen College van Gedeputeerde Staten van Groningen om betere bescherming Waddenzee

Het speelt al jaren, maar nu pas wordt duidelijk hoe groot het probleem is: de lozingen van afvalwater op de Waddenzee. Uit een brief van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat zo’n zestig bedrijven in het waddengebied een vergunning hebben om in dit kwetsbare natuurgebied afvalstoffen te lozen.

Een onderzoeker bekijkt een zeegrasveld in de Waddenzee.

Een onderzoeker bekijkt een zeegrasveld in de Waddenzee. Foto: ANP

Voor GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, D66, Partij voor het Noorden, PvdA en ChristenUnie reden om vragen te stellen aan het dagelijks bestuur van de provincie Groningen, de Gedeputeerde Staten.