Oppositie: koopkrachtpakket laat nog grote groep in de kou staan

Oppositie: koopkrachtpakket laat nog grote groep in de kou staan ANP

De plannen van het kabinet om de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen te compenseren, laten volgens de oppositie in de Tweede Kamer nog te veel mensen in de kou staan. Partijen pleiten voor meer gerichte hulp, met name voor mensen die niet in aanmerking komen voor inkomensondersteuning via de gemeente.

Het koopkrachtpakket biedt "voor sommige mensen te veel, voor veel mensen te weinig", constateert PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij stelt dat de aangekondigde verlagingen van de brandstofaccijnzen (per 1 april) en de btw op energie (per 1 juli) vooral terechtkomen bij de hoogste inkomens, terwijl de middeninkomens niet genoeg compensatie krijgen.

Nijboer vindt ook dat het kabinet te makkelijk de oorlog in Oekraïne aanwijst als oorzaak van de verslechterde koopkrachtplaatjes. "Het wás al beroerd", aldus de PvdA'er. Door in het coalitieakkoord slechts te sturen op een in doorsnee stabiele koopkracht, nam het kabinet volgens hem zelf het risico dat iedereen bij tegenslag meteen in de min zou zakken.

Extra ondersteuning

Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver is ontevreden. Hij blijft erbij dat het kabinet mensen het beste had kunnen helpen door de energieprijzen te bevriezen. "Anders ben je problemen vooruit aan het schuiven. Dan kan je er nu wat geld bijdoen, maar volgende maand heb je weer een groter probleem."

Klaver vraagt het kabinet daarnaast om meer hulp voor mensen die net te veel verdienen voor de 800 euro gemeentelijke steun die beschikbaar is voor de armste gezinnen. Hij denkt aan extra ondersteuning via bijvoorbeeld de zorgtoeslag of het kindgebonden budget. Ook zouden verhuurders van tochtige woningen tot een huurkorting gedwongen moeten worden.

Snel uitvoerbaar

De coalitiepartijen erkennen dat het pakket "niet perfect" is, maar in tegenstelling tot veel alternatieven wel snel uitvoerbaar. D66'er Steven van Weyenberg wijst erop dat het al een hele klus moet zijn geweest om maatregelen te verzinnen die al zo snel verlichting kunnen bieden. Ook vraagt hij zich af hoe eventuele extra maatregelen gefinancierd moeten worden.

Pieter Grinwis van de ChristenUnie bestrijdt daarnaast dat de maatregelen alleen mensen helpen die het al breed hebben. "Ik weet dat lagere accijnzen de wijkverpleegkundige en de bouwvakker die dagelijks afhankelijk zijn van hun auto, echt helpen. Of de boer, die juist nu de dieseltanks moet vullen om te gaan zaaien en poten."

Nieuws

menu