Opnieuw meer mensen in de cel in Nederland

Opnieuw meer mensen in de cel in Nederland

Opnieuw meer mensen in de cel in Nederland ANP

Het aantal gevangenen is in 2019 opnieuw toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Vorig jaar waren er op 30 september bijna 10.000 gedetineerden in Nederland. Dat is een stijging van 400 vergeleken met diezelfde datum in 2018, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2017 kwamen er volgens het rapport zelfs 1100 gevangenen bij.

Het aantal volwassen gevangenen neemt sinds 2017 toe. Voor die tijd was er volgens het CBS juist bijna jaarlijks een daling te zien. Waar er in 2010 zo'n 12.000 mensen achter de tralies zaten, waren er dat in 2016 8800.