Ook gerechtshof wijst alle eisen van Viruswaarheid af

Ook gerechtshof wijst alle eisen van Viruswaarheid af ANP

Ook het gerechtshof in Den Haag heeft alle bezwaren van actiegroep Viruswaarheid tegen het vaccinatiebeleid afgewezen. In navolging van de rechtbank ziet het hof geen enkele reden om de Staat te corrigeren. Viruswaarheid had onder meer aangevoerd dat de overheid burgers zou misleiden en gebrekkig zou informeren over coronavaccins.

Volgens de actiegroep is het woord 'vaccin' zelf ook misleidend. De stichting meent dat de nieuwe, zogeheten mRNA-vaccins anders moeten worden genoemd, omdat ze niet hetzelfde werken als vroeger ontwikkelde vaccins. De rechters zien daar geen reden voor. Zij wijzen erop dat experts van instanties als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Gezondheidsraad "deze terminologie ook gebruiken voor de preventieve middelen die een stukje genetische informatie bevatten, zoals de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna en de vector-vaccins van AstraZeneca en Janssen."

Het hof benadrukt dat alle coronavaccins die worden gebruikt op veiligheid en werkzaamheid zijn getest op duizenden mensen. Ook de informatievoorziening is op orde, oordelen de rechters. "Op of via de website van de rijksoverheid is alle informatie te vinden over het vaccinatiebeleid van de Staat. Daarin wordt ook ingegaan op de verschillen tussen de soorten vaccins, hun werking, de mogelijke bijwerkingen en de mate van bescherming tegen Covid-19."

Synthetisch materiaal

Dat mRNA-vaccins een nieuwe methode gebruiken om mensen tegen ziekte te beschermen, klopt. In eerder ontwikkelde vaccins werd doorgaans gebruik gemaakt van een onschadelijk gemaakt stukje virus. De mRNA-vaccins bevatten geen stukje virus, maar synthetisch materiaal met een stukje genetische code. Dat geeft lichaamscellen opdracht om een specifiek eiwit aan te maken dat ook in het coronavirus zit. Die eiwitten worden zichtbaar voor het afweersysteem. Als iemand later met het echte coronavirus in aanraking komt, wordt het herkend en onschadelijk gemaakt. De stof zelf doet niets met het genetisch materiaal van degene die het vaccin krijgt. "Het vaccin wordt op natuurlijk wijze door het lichaam weer afgebroken", legt medicijn- en vaccintoezichthouder CBG uit.

Het hof heeft verder bepaald dat de overheid mensen die gevaccineerd willen worden geen keuzevrijheid hoeft te geven. "Dat heeft niet alleen te maken met de bestaande schaarste aan bepaalde vaccins, maar ook met de verschillen in geschiktheid voor bepaalde leeftijds- of risicogroepen, de wijzigende hoeveelheden en tijdschema’s van leveranties en de verschillende eisen ten aanzien van transport en distributie, bewaarcondities en wijze van toediening."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland