Onderwijsland overwegend blij met voorrang bij coronatest

Onderwijsland overwegend blij met voorrang bij coronatest ANP

In onderwijsland wordt overwegend positief gereageerd op het kabinetsbesluit om onderwijspersoneel voorrang te geven bij het testen op corona. Wel is er kritiek omdat er geen voorrang wordt gegeven aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en onderwijzend personeel in het mbo.

CNV Onderwijs en CNV Zorg & Welzijn laten weten: "Snel testen en snel resultaten krijgen en vermijden dat medewerkers dagenlang thuis moeten wachten, is cruciaal om de vitale sectoren onderwijs en zorg te laten doordraaien." Dat mbo-docenten er niet bij horen, baart de vakbond zorgen. Ook de MBO Raad roept het kabinet op: "geef ook mbo-docenten voorrang!"

De MBO Raad, de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, wil dat het kabinet "met spoed het besluit heroverweegt, in het belang van onze studenten. Zij zijn in de eerste plaats de dupe van dit besluit." De raad wijst erop dat scholen nu aangeven te overwegen zelf testen te gaan inkopen bij commerciële aanbieders. "En dat kan toch niet de bedoeling zijn; deze testen zijn een overheidsverantwoordelijkheid. Bovendien vinden we dat onderwijsgeld niet aan dit soort uitgaven besteed zou moeten worden."

VO-raad

De VO-raad, een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, is wel tevreden. "Wij realiseren ons dat we met deze voorrangspositie als onderwijssector een grote verantwoordelijkheid hebben om er voor te zorgen dat alleen die onderwijsgevenden hier gebruik van maken, van wie uitvallen echt daadwerkelijk en direct het onderwijs aan de leerlingen raakt", aldus voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad.

De sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO-Raad) zegt te hopen dat "binnenkort iedereen in Nederland snel getest kan worden. Met name in de kinderopvang en het mbo is dat belangrijk, maar ook voor andere mensen en andere sectoren." Maar de organisatie zegt te begrijpen dat dit nog tijd kost en "dat het kabinet in deze schaarste moeilijke keuzes moet maken welke vitale beroepen met voorrang kunnen worden getest en welke niet." De raad wijst erop dat daarbij niet alleen is gekeken naar de impact van grote groepen kinderen die meerdere dagen thuis zitten, "maar bijvoorbeeld ook naar het aspect van de leerplicht."

Nieuws

menu