Noord-Brabant dient voorstel in voor Van Gogh Nationaal Park

Noord-Brabant dient voorstel in voor Van Gogh Nationaal Park ANP

De provincie Noord-Brabant gaat maandag een voorstel indienen bij minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een centraal gelegen gebied tot in de steden aan te wijzen als Van Gogh Nationaal Park, oftewel Van Gogh NP.

De provincie doet dat op verzoek van een groep initiatiefnemers, bestaande uit partners van overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zij hopen dat het gebied "extra op de kaart wordt gezet en een krachtige motor wordt voor verdere gebiedsontwikkeling".

Het voorstel wordt ingediend op de datum dat schilder Vincent van Gogh, de bekendste Brabander ter wereld, geboren werd.

Merk

"De partners zijn trots op dit gebied en willen dit versterken. Zij zijn ervan overtuigd dat Van Gogh NP als sterk merk een belangrijke kwaliteitsimpuls levert voor versterking van natuur en landschap in balans met perspectief voor ondernemers en daardoor zorgt voor een gezonde en mooie leefomgeving", zegt Yvo Kortmann, voorzitter van de stuurgroep Van Gogh NP.

Het totale gebied beslaat zo'n 120.000 hectare, wat neerkomt op ongeveer een kwart van de provincie. In het gebied zijn bijna veertig erfgoedlocaties te vinden, zoals kerktorens die Van Gogh heeft geschilderd.

Nieuws