Nieuwe afspraken moeten voorkomen dat acute zorg in geding komt

Nieuwe afspraken moeten voorkomen dat acute zorg in geding komt ANP

Nieuwe afspraken tussen het kabinet en verschillende spelers in de zorg moeten voorkomen dat acute zorg en 'kritieke planbare zorg', die binnen zes weken moet plaatsvinden, in het geding komen. Dat meldt minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat wordt geleid door Ernst Kuipers, krijg meer bevoegdheid. Per week wordt een schatting gemaakt over hoeveel coronapatiënten een regio kan verwachten. Dit wordt gecommuniceerd aan de Regionale Acute Zorgketens (ROAZ'en). "Hierdoor weet elk ziekenhuis waar het aan toe is", zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg) vrijdag tijdens een persmoment op haar ministerie.

Deze prognoses zijn niet vrijblijvend, benadrukte Van Ark. Van de capaciteit die elk ziekenhuis heeft, neemt het LCPS "een eerste hapje eruit. Dat doe je voor het nationaal belang", aldus de minister. "Indien nodig moeten ziekenhuizen hun covid-zorg opschalen."

Niet nodig

Kuipers zegt te hopen dat dwang uiteindelijk niet nodig blijkt. "Wat ziekenhuizen terecht vragen, is als ze patiënten overnemen, of ze dat evenredig doen met alle anderen. Wat we graag willen laten zien is dat iedereen dat naar rato doet. Ik ga ervan uit dat met goede informatie er bij iedereen de bereidheid is om mee te werken, en die dwang niet nodig is", verwacht Kuipers.

"Het piept en kraakt in de zorg en het kan zo niet doorgaan", aldus Van Ark. "Ondanks dat iedereen in de zorg zich dag en nacht tot het uiterste inzet, zie ik dat het niet meer mogelijk is om de volledige reguliere zorg te blijven verlenen. De tweede golf is sneller, eerder en anders dan verwacht, en leidt ondanks alle genomen maatregelen tot een te hoog aantal besmettingen en ziekenhuisopnames."

Federatie Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) gaat "handvatten" bieden om keuzes te maken bij het afschalen van de zorg. Dat betekent in feite dat er suggesties worden gedaan over welke operaties kunnen worden uitgesteld. De acute zorg komt eerst, en dan volgt de 'kritieke planbare zorg', van operaties die wel snel moeten worden ingepland. Wel moet er altijd ruimte zijn om afwegingen te maken en "de individuele zorgbehoefte van de patiënt" blijft voorop staan.

FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem benadrukt het belang van bevolkingsonderzoeken naar bijvoorbeeld kanker. Tijdens de eerste golf kwamen die voor een groot deel stil te liggen. Hij roept mensen op bij klachten zich wel bij een arts te melden, en die te laten beslissen of er reden tot zorgen is.

Nieuws

menu