Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 verschijnt volgend jaar

Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 verschijnt volgend jaar ANP

De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 is bijna gereed en verschijnt in oktober 2021. Het Nederlands Bijbelgenootschap meldt dat deze uitgave NBV21 gaat heten. In de nieuwe uitgave zijn zo'n 12.000 wijzigingen te vinden en komt de hoofdletter voor verwijzingen naar God en Jezus en de heilige Geest terug.

In de huidige bijbelvertaling, de NBV, worden geen hoofdletters gebruikt en staat er bij verwijzingen naar God en Jezus 'hij', maar dat wordt dus 'Hij'. "Over geen enkele andere kwestie zijn zoveel brieven geschreven als hierover. Deze kritiek kwam van lezers uit verschillende stromingen. En het blijkt ook na ruim vijftien jaar NBV geen kwestie van wennen te zijn. Voor veel lezers zit dit heel diep. Ze ervaren het als een gebrek aan eerbied.", is te lezen op de donderdag gelanceerde site met achtergrondinformatie en voorbeelden van wijzingen.

Woorden die nu niet vaak meer worden gebruikt, zijn vervangen. Zo is kommer bezorgdheid geworden, gaan hekelaars kamsters heten, wijzigt protser in snoever terwijl aalmoes gift van barmhartigheid wordt. Kribbe is er in 2004 al uitgehaald en komt niet terug. Nieuwe woorden als uitvreter en bier wel.

Verbeterde versie

Het Bijbelgenootschap heeft drie jaar gewerkt aan de NBV21. "De NBV21 is een verbeterde versie, dankzij de duizenden reacties van bijbellezers en nieuwe wetenschappelijke inzichten", stelt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. "Hun input gecombineerd met onze vertaalexpertise maakt de nieuwe versie beter, krachtiger en consistenter."

De huidige NBV werd in 2016 nog gekozen tot het belangrijkste boek van Nederland.

Nieuws

menu