'Nederlander vindt Tweede Wereldoorlog nog steeds heel relevant'

'Nederlander vindt Tweede Wereldoorlog nog steeds heel relevant' ANP

Een grote meerderheid van de Nederlanders beschouwt de Tweede Wereldoorlog als een belangrijke en leerzame gebeurtenis. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei op basis van het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2021. Ruim acht op de tien Nederlanders vinden dat we nog steeds kunnen leren van de gebeurtenissen die destijds plaatsvonden. Ook is men ervan overtuigd dat de oorlog van invloed is op de Nederlandse identiteit.

65-plussers zijn het meest geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook onder jongeren (16 tot 24) is de interesse groot: zes op de tien jongeren zeggen (zeer) geïnteresseerd te zijn. Diezelfde jongeren zijn overigens minder geneigd om deze oorlog als hun 'eigen' geschiedenis te beschouwen: één op de drie ziet de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van hun geschiedenis. Bij de overige leeftijdsgroepen is dat 42 procent. 9 procent van de Nederlanders vindt dat het tijd is dat we de Tweede Wereldoorlog laten rusten.

Het draagvlak voor 4 en 5 mei is vrijwel onaangetast: zowel de Dodenherdenking als Bevrijdingsdag worden door het grootste deel van de Nederlandse bevolking belangrijk gevonden. 85 procent van de Nederlanders geeft aan de Nationale Herdenking (heel) belangrijk te vinden. Als het gaat om Bevrijdingsdag is dat 79 procent.

Dezelfde manier

Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei beleven Nederlanders anno 2021 vrijheid grotendeels nog op dezelfde manier als vóór het uitbreken van corona, al zijn er waarneembare verschillen. Zo zijn er iets meer Nederlanders die vinden dat onze vrijheid minder vanzelfsprekend is in vergelijking met het jaar daarvoor. Ook is de groep die vindt dat je in Nederland altijd kunt uitkomen voor je mening iets kleiner geworden. Het gaat hierbij echter niet om grote verschuivingen.

Het Nationaal Vrijheidsonderzoek is een jaarlijks onderzoek naar het draagvlak voor herdenken en vieren in Nederland. Onderzoeksbureau CentERdata voerde dit onderzoek uit in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit jaar deden ruim 1500 Nederlanders mee.

Nieuws

menu