Vijf jaar AVG in Nederland: het land verkrampt door privacywetgeving. 'Je ziet dat organisaties doorslaan uit angst'

Een baas die een werknemer vraagt hoe het gaat, klassenfoto’s plaatsen of het vermelden van een voetbalblessure: kan dat nog wel? Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), deze week precies vijf jaar geleden, lijkt die vanzelfsprekendheid verdwenen. Experts signaleren een toegenomen verkramping onder Nederlanders. „Organisaties slaan door uit angst.”

Nederland verkrampt door privacywetgeving

Nederland verkrampt door privacywetgeving

Met de toepassing van de AVG sinds 25 mei 2018 moest de privacy van de burger meer gewaarborgd worden. Waar er voorheen losse nationale privacywetgevingen bestonden, is er sindsdien één in de Europese Unie van toepassing. Gegevens mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Meestal moet de desbetreffende persoon daar toestemming voor hebben gegeven. Gegevens die niet (meer) nuttig zijn mogen niet bewaard blijven. Instanties moeten transparante privacyverklaringen en verwerkingsregisters opstellen.