NOS haalt Rusland-correspondent Iris de Graaf uit Leeuwarden om veiligheidsredenen terug naar Nederland

Iris de Graaf.

Iris de Graaf. Foto: Stefan Heijendael

Iris de Graaf, NOS-correspondent in Rusland en columnist van de Leeuwarder Courant, is teruggehaald naar Nederland. Daartoe heeft de hoofdredactie van NOS Nieuws besloten. In een verklaring schrijft hoofdredacteur Giselle van Cann dat De Graaf vanwege haar werk op steeds intimiderender wijze wordt bejegend. „Iris zal de ontwikkelingen in Rusland voorlopig vanuit Nederland volgen.”

Van Cann spreekt van een paar recente gebeurtenissen, „waaronder een langdurige ondervraging op de luchthaven van Moskou over het Internationaal Strafhof in Den Haag”. Dit was aanleiding voor de hoofdredactie om een nieuwe afweging te maken over haar veiligheid. „De conclusie is dat de situatie voor Iris - als meest zichtbare Nederlandse correspondent in Moskou - te onberekenbaar is om de risico’s goed in te schatten.”