Minister over koloniale kunst: waar mogelijk onrecht herstellen

Minister over koloniale kunst: waar mogelijk onrecht herstellen

Minister over koloniale kunst: waar mogelijk onrecht herstellen ANP

In het Nederlandse koloniale verleden is landen "onrecht aangedaan" door de roof van kunst en culturele voorwerpen, en dat onrecht moet "waar mogelijk" hersteld worden. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven bij de ontvangst van een adviesrapport van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties.

In het rapport stelt de commissie dat de Staat geroofde kunst en culturele voorwerpen uit voormalige Nederlandse koloniën zonder het stellen van voorwaarden moet teruggeven. Van Engelshoven gaf de commissie vorig jaar opdracht een advies te formuleren over de omgang met koloniale collecties. De minister komt in 2021 met een "uitgebreide beleidsreactie".

Volgens de minister is het een "gedegen rapport" met "belangrijk advies" dat goed laat zien hoe het koloniale verleden doorwerkt tot in het heden. Ze vindt de erkenning dat mensen onrecht is aangedaan een belangrijk begin. In "gelijkwaardige samenwerking" met landen van herkomst zoals Indonesië wil ze onderzoek laten uitvoeren naar de herkomst van koloniale kunst.

Lilian Gonçalves-Ho Kang You, de voorzitter van de adviescommissie, is blij met de reactie van Van Engelshoven. "Wij geven een advies en dat hoef je niet op te volgen. Maar ik hoor in de bewoording van de minister dat zij de essentie van het advies erkent."