Minister over koloniale kunst: waar mogelijk onrecht herstellen

Minister over koloniale kunst: waar mogelijk onrecht herstellen

Minister over koloniale kunst: waar mogelijk onrecht herstellen ANP

In het Nederlandse koloniale verleden is landen "onrecht aangedaan" door de roof van kunst en culturele voorwerpen, en dat onrecht moet "waar mogelijk" hersteld worden. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven bij de ontvangst van een adviesrapport van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties.

In het rapport stelt de commissie dat de Staat geroofde kunst en culturele voorwerpen uit voormalige Nederlandse koloniën zonder het stellen van voorwaarden moet teruggeven. Van Engelshoven gaf de commissie vorig jaar opdracht een advies te formuleren over de omgang met koloniale collecties. De minister komt in 2021 met een "uitgebreide beleidsreactie".