Minder rokers en minder overmatige drinkers in 2020

Minder rokers en minder overmatige drinkers in 2020

Minder rokers en minder overmatige drinkers in 2020 ANP

In 2020 is het aantal volwassen rokers iets gedaald ten opzichte van 2019. Ook lag het aantal overmatige drinkers wat lager. Het aandeel volwassenen met overgewicht en obesitas bleef gelijk. Dat staat in de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2020 van het CBS, opgesteld in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

De coronamaatregelen die vorig jaar golden vertonen in de cijfers geen opvallende effecten. Maar de precieze gevolgen van de leefstijl van mensen in het eerste coronajaar worden nog nader onderzocht.

Vorig jaar gaf 20 procent van de volwassenen aan weleens te roken, tegen 22 procent in 2019. Ongeveer 15 procent zei dagelijks te roken, net zoveel als het jaar daarvoor. Van de volwassenen gaf 46 procent aan nooit gerookt te hebben, terwijl 34 procent zei vroeger wel te hebben gerookt. Dat was in 2019 ook zo. Het aantal niet-rokers dat wel, maar niet elke dag, werd blootgesteld aan rook in de omgeving daalde van 20 procent in 2019 naar 16 procent vorig jaar.

In 2020 voldeed 44 procent van de volwassenen aan de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad: niet drinken, of niet meer dan één glas per dag. In 2019 was dat nog 41,5 procent. Van de 18-plussers was 7 procent een overmatige drinker. Dan gaat het per week om meer dan 21 glazen voor mannen of 14 glazen voor vrouwen. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2019 (8,5 procent).

In 2020 had de helft van de volwassenen overgewicht; 13,9 procent had ernstig overgewicht ofwel obesitas. In 2019 was dit nagenoeg hetzelfde. Van de 4- tot 18-jarigen had 14,7 procent overgewicht, en 2,5 procent obesitas. Ook hier was dat vrijwel onveranderd ten opzichte van 2019.

De aandelen rokers, overmatige en zware drinkers, en mensen met overgewicht en obesitas lagen vorig jaar nog ver boven de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord voor 2040. Daarmee wil de Rijksoverheid roken en problematisch alcoholgebruik onder volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040. Overgewicht moet terug naar 38 procent van de 18-plussers, obesitas naar 7,1 procent. Voor jongeren onder de 18 jaar moet het Preventieakkoord overgewicht terugbrengen naar 9,1 procent, en obesitas naar 2,3 procent.