Meldpunt voor schoolsluiting wegens corona

Meldpunt voor schoolsluiting wegens corona ANP

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die tijdelijk sluiten wegens het coronavirus, moeten zich melden bij een speciaal meldpunt. Dat meldt de onderwijsinspectie.

"De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken", aldus de inspectie.

Ook wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om indien nodig nieuw beleid te maken om bijvoorbeeld leerachterstanden te voorkomen.

Het onderwijsministerie en het onderwijsveld hebben het meldpunt samen afgesproken. Het is met ingang van donderdag operationeel. Ook scholen die al gesloten zijn (geweest) door het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog te melden.

Nieuws

menu