Meeste moskeeën bij vrijdaggebed voor hooguit 30 personen open

Meeste moskeeën bij vrijdaggebed voor hooguit 30 personen open ANP

De meeste moskeeën in de drie grote steden blijven open voor bezoekers tijdens het vrijdaggebed. In Amsterdam sluit een deel de deuren dan, omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de coronamaatregelen in goede banen te leiden. In Den Haag en Rotterdam lijkt dit probleem niet of veel minder te spelen.

Wel houden de meeste moskeeën zich aan het dringende advies van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) om maximaal dertig mensen binnen te laten, stelt Muhsin Köktas, voorzitter van het CMO. "De RIVM-richtlijnen worden goed opgevolgd", zegt hij. "Het hele gebouw wordt gedesinfecteerd en op verschillende plekken moet je je handen desinfecteren."

Wel heerst er volgens Köktas paniek bij de besturen naar aanleiding van de maximale groepsgrootte. "Moskeebestuurders doen enorm hun best besmettingen te voorkomen", legt hij uit. "Sommige moskeeën laten dan wel meer dan dertig mensen binnen, want als je alle maatregelen hebt genomen, wat is dan het verschil tussen dertig of vijfendertig mensen?"

Vrijdagmiddag hebben de geloofskoepels opnieuw een gesprek met minister Ferd Grapperhaus. Köktas zal dan vragen hoe de minister bij het getal dertig komt. "Gaat het nou om het voorkomen van besmettingen, of om dat precieze aantal?"

Nieuws

menu