Meeste bruinvissen spoelen aan op Nederlandse stranden

Meeste bruinvissen spoelen aan op Nederlandse stranden ANP

De meeste gestrande bruinvissen aan Noordzeekusten in Europa worden aangetroffen in Nederland, concludeert de Universiteit Utrecht in een internationaal onderzoek.

Volgens de onderzoekers zijn sinds 1990 meer dan 16.000 van deze dode walvissen op Europese Noordzeekusten gevonden. De wetenschappers ontdekten ook dat sinds 2005 een opmerkelijk sterkere stijging van strandingen in vooral de zuidelijke Noordzee plaatsvond, terwijl de strandingsaantallen in de noordelijkere delen van de Noordzee nauwelijks veranderden.

Waarom er relatief veel bruinvissen aan de kust in Nederland aanspoelen is onbekend. "Er bestaat onzekerheid over de mogelijke effecten van de bouw van offshore windparken op zeezoogdieren en hun leefgebied. Om de negatieve effecten van activiteiten op zee in relatie tot bruinvissen in te kunnen schatten, moeten we een goed beeld hebben van onder andere hun verspreiding, populatie demografie en sterfte", aldus bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht.

Bruinvissen zijn een van de kleinere walvissoorten. Ook zijn deze vissen schuw. Ze leven meestal alleen of in kleine groepen en brengen weinig tijd aan het wateroppervlakte door.

Nieuws

menu