'Meerderheid zorgwerknemers tevreden ondanks hoge werkdruk'

'Meerderheid zorgwerknemers tevreden ondanks hoge werkdruk'

'Meerderheid zorgwerknemers tevreden ondanks hoge werkdruk' ANP

Ruim de helft van de werknemers in de ziekenhuiszorg, jeugdzorg en kinderopvang ervaart een (veel) te hoge werkdruk. Het ziekteverzuim is in deze bedrijfstak, samen met de industrie, het hoogst. Toch is ruim driekwart van de werknemers in zorg en welzijn tevreden met het werk. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot en met het tweede kwartaal van 2020.

Bij werknemers in de ziekenhuiszorg, jeugdzorg en kinderopvang ervaart meer dan de helft een te hoge werkdruk, in overig zorg- en sociaal werk was dat aandeel iets minder dan 40 procent. Die ervaren werkdruk is bovengemiddeld vergeleken met andere bedrijfstakken. Zo was de hoeveelheid werk en het aantal werkgerelateerde psychische vermoeidheidsklachten alleen in het onderwijs groter.

Toch was de meerderheid van de werknemers in de zorg (78 procent) eind 2019 tevreden tot zeer tevreden met het werk, zo blijkt uit de nu gepresenteerde cijfers. Zo noemden zorgmedewerkers hun werk leuk, zinvol en afwisselend. Daarnaast had een ruime meerderheid geen probleem om werk in zorg en welzijn te combineren met de zorg voor kinderen of mantelzorg. Onder werknemers in de huisartsenzorg en universitaire ziekenhuizen was het aandeel (zeer) tevreden werknemers eind vorig jaar het grootst, met respectievelijk 84 en 81 procent. In de kinderopvang en gehandicaptenzorg (beide 76 procent) was dit aandeel het kleinst.

In het tweede kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim in de hele bedrijfstak 6,1 procent. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen er 61 werden verzuimd wegens ziekte. Daarmee kende zorg en welzijn het hoogste ziekteverzuim van alle bedrijfstakken, net als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder (5,7 procent). Dit aantal is beduidend hoger dan het gemiddelde in de gehele economie: 44 dagen, ofwel 4,4 procent. Het ziekteverzuim in zorg en welzijn is al jarenlang bovengemiddeld hoog en de laatste jaren boven de andere bedrijfstakken uitgestegen, aldus het CBS. Vooral werknemers in verpleging, verzorging en thuiszorg verzuimen vaker. In die branche was het verzuim het tweede kwartaal van dit jaar 8,0 procent.

Hoewel het CBS cijfers tot en met het tweede kwartaal van dit jaar heeft gebruikt, is er volgens het statistiekbureau niet gekeken naar het effect van de coronacrisis op de bovenstaande ontwikkelingen in de zorg.