Medische mondkapjes gewenst in verpleeghuizen 'ernstige' regio's

Medische mondkapjes gewenst in verpleeghuizen 'ernstige' regio's ANP

Verpleeghuizen in de drie regio's waar de besmettingssituatie nu ernstig is moeten extra maatregelen nemen om het risico te verlagen. Zo zullen medewerkers en bezoekers preventief een medisch mondkapje gaan gebruiken bij contacten met patiënten binnen de 1,5 meter. Dit hoeft niet bij patiënten met een "laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden". Zorgminister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het om een advies gaat dat de beroepsgroep zelf al had opgesteld. Hij gaat ervan uit dat dit advies wordt opgevolgd.

De directeur Publieke Gezondheid zal contact opnemen met de verpleeghuizen in de grootste steden over alle te nemen extra maatregelen in deze fase. Naast persoonlijke beschermingsmiddelen gaat het ook om regels voor testen, dagbesteding, contact en bezoek.

Medische mondkapjes beschermen veel beter tegen het coronavirus dan gewone mondkapjes.

De verpleeghuizen maken ook een soort draaiboek voor sociaal contact en bezoek. Die is ook ingedeeld in fases van waakzaam, zorgelijk en ernstig. Volgens de minister moet er bij de maatregelen een goede balans zijn tussen veiligheid en welbevinden. Ook zal de inspectie "nadrukkelijker" nagaan of de basishygiëne en infectiepreventie in de verpleeghuizen op orde zijn. Ook moeten zorgmedewerkers met (lichte) klachten zich snel laten testen, waarbij ze sinds 21 september voorrang krijgen.

Nieuws

menu