Libanonveteranen bijeen over hulp slachtoffers explosie Beiroet

Libanonveteranen bijeen over hulp slachtoffers explosie Beiroet

Libanonveteranen bijeen over hulp slachtoffers explosie Beiroet ANP

Libanonveteranen komen vrijdag in Doorn bij elkaar om te kijken of ze hulp kunnen bieden aan de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet. De bijeenkomst is georganiseerd door de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) samen met de stichting Weerzien met Libanon.

Aanleiding voor deze bijeenkomst zijn de vele berichten en telefoontjes van Libanonveteranen die na veertig jaar nog steeds zeer betrokken zijn bij het wel en wee in Libanon, meldt de BNMO. De bond houdt zich dit jaar precies 75 jaar bezig met de belangen van oorlogsgewonden en dienstslachtoffers en de stichting Weerzien met Libanon (WML) organiseert sinds 2005 terugkeerreizen voor veteranen naar hun voormalige uitzendgebied.

De veteranen worden vrijdagmiddag om 14.00 uur verwelkomd door generaal-majoor b.d. Bert Dedden, voorzitter van de BNMO. Er zal geprobeerd worden een rechtstreekse verbinding met Libanon te krijgen om het laatste nieuws over de ramp en de gevolgen te krijgen. Ook worden mogelijkheden besproken om acties op te zetten om "de geplaagde bevolking van Libanon te ondersteunen".