'Lezers leenden meer digitale bibliotheekboeken door corona'

FOTO

FOTO ANP

Nederlanders zijn vaker digitale bibliotheekboeken gaan lezen. Het aantal digitale boeken, zogeheten e-books, dat werd uitgeleend via de onlinebibliotheek is vorig jaar flink toegenomen. Volgens de Koninklijke Bibliotheek (KB), de nationale bibliotheek van Nederland, komt dat door de coronacrisis.

De onlinebibliotheek is onderdeel van de KB. Op die website zijn zo'n 33.000 e-books te vinden en 4400 luisterboeken. In 2020 werden ongeveer 5,6 miljoen e-books uitgeleend tegenover 3,9 miljoen een jaar eerder. Dat is een stijging van 44 procent. Die groei lag in eerdere jaren tussen de 10 en 15 procent. Een zelfde stijging is te zien bij het aantal uitleningen van onlineluisterboeken.

Die toename komt volgens Eric Daamen van de KB door de lockdown vanwege corona. "Toen tijdens de eerste lockdown de lokale bibliotheken helaas geruime tijd moesten sluiten, hebben de bibliotheken de mogelijkheid van digitale uitleningen actief onder de aandacht gebracht."

Campagnes

Niet alleen mensen met een bibliotheekpas maakten meer gebruik van de mogelijkheid om online boeken te lenen. Tijdens een campagne waren ook voor niet-leden een paar maanden lang gratis honderd verschillende digitale bibliotheekboeken te lezen. "Als onderdeel van de landelijke campagne #ikleesthuis lanceerden we in de eerste lockdown de ThuisBieb-app. Ongeveer 160.000 mensen gebruikten die app, van wie ruim de helft (57 procent) geen lid was van de bieb", zegt Daamen.

In de zomer kwam daar de VakantieBieb-app bij, die ook door veel niet-leden is gebruikt. De groei zette daarna door, mede dankzij de vernieuwde website en app. "De uitleencijfers van vooral e-books zijn sindsdien consistent hoger dan in eerdere jaren."

Blijven lezen

De KB is blij dat meer mensen digitale bibliotheekboeken lezen. "Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen blijven lezen in een periode waar de lockdown zorgt voor het sluiten van bibliotheken." De toename past ook bij de maatschappelijke doelen van bibliotheken, die meer mensen willen laten lezen.

Om de lezers die minder goed overweg kunnen met de website en app te helpen, organiseerde bijna de helft van de bibliotheken extra spreekuren. Zo konden ook die lezers gebruik maken van de onlinebibliotheek.