Lerarentekort in Amsterdam is met 20 procent gedaald

Lerarentekort in Amsterdam is met 20 procent gedaald ANP

Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is in een jaar tijd gedaald met 20 procent. De tekorten zijn bovendien gelijkmatiger verdeeld over de scholen en de stadsdelen, schrijft onderwijswethouder Marjolein Moorman in een brief aan de gemeenteraad. "Dat is mooi, maar het moet beter."

Volgens de PvdA-wethouder hebben scholen gemiddeld nog altijd een lerarentekort van ruim 10 procent, waardoor ze geen enkele speelruimte hebben en het welzijn van onderwijzend en ondersteunend personeel onder grote druk staat. "Door de coronacrisis is de uitval ongekend hoog, en het is vaak onmogelijk om vervanging te organiseren. Deze dubbele crisis raakt het hele Amsterdamse onderwijs. Gezamenlijke inzet op het tegenaan van de tekorten blijft dus onverminderd noodzakelijk."

Het tekort in de hoofdstad is volgens haar nog altijd groter dan elders in het land. Moorman schrijft dat er vaak onbevoegde medewerkers of leraren in opleiding voor de klas staan en de komende jaren gaat een grote groep leerkrachten met pensioen. Daarom blijft er werk aan de winkel. De gemeente en de schoolbesturen streven dan ook naar een tekort van minder dan 5 procent in 2023.

Begin dit jaar kwam er een noodplan om het tekort aan leraren terug te dringen. Zo is er een grotestedenbijlage voor onderwijzers, krijgen ze voorrang op een huurwoning en is er ruimte voor een alternatieve dag- en weekindeling op scholen.

Nieuws

menu