'Leraren verwachten grote achterstanden en mentale problemen'

'Leraren verwachten grote achterstanden en mentale problemen'

'Leraren verwachten grote achterstanden en mentale problemen' ANP

Een meerderheid van de leraren verwacht grote problemen voor leerlingen als die pas na de voorjaarsvakantie weer naar school kunnen. Het gaat dan onder meer om achterstanden in de cognitieve ontwikkeling, leerachterstanden die te groot worden om nog in te halen, mentale problemen en onveilige thuissituaties.

Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies, dat onderzoek deed onder 1035 leerkrachten op een basisschool. Driekwart geeft aan dat de huidige situatie ten koste gaat van de zwakke leerlingen. Verder geeft bijna een derde aan dat het geven van afstandsonderwijs hen zwaar valt. Een ongeveer even grote groep vindt het steeds moeilijker met dat onlineonderwijs de leerlingen bij de les te houden.

De overgrote meerderheid (83 procent) zegt dat hun school vrij gemakkelijk is overgestapt op afstandsonderwijs. Iets meer dan de helft stelt dat de schoolleiding er alles aan doet om ze daarbij te ondersteunen.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies is een zelfstandig onderzoeksbureau en is iets anders dan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).