Leraren en zorgpersoneel krijgen uitslag voorrangstest na 41 uur

. ANP

In de 43 'fastlanes' waar leraren en essentieel zorgpersoneel zich met voorrang op het coronavirus kunnen laten testen, is het erg druk. Tussen het maken van een afspraak en het krijgen van de testuitslag zit bij deze voorrangsgroep gemiddeld 40,8 uur, meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Voor 'gewone' tests zit er gemiddeld ongeveer drieënhalve dag tussen het maken van de afspraak en het ontvangen van de uitslag. Mensen wachten gemiddeld twee dagen tot ze terecht kunnen voor een test, en wachten dan nog zo'n 36 uur op de uitslag. Ondanks de roep vanuit de Tweede Kamer en brancheorganisaties, ligt het volgens De Jonge niet voor de hand om meer beroepsgroepen toe te voegen aan de regeling.

De Jonge benadrukt dat de testcapaciteit hopelijk snel kan worden uitgebreid en dat "de ontwikkelingen rondom sneltesten verwachtingsvol" zijn. Bovendien is de vraag naar prioriteitstesten al groot. Eind oktober neemt de bewindsman de tijdelijke voorrangsregeling nog eens onder de loep en zal hij "de balans opmaken of testen met prioriteit, en zo ja voor wie, nog aan de orde is".

De voorrangsregeling kent twee grote problemen: een daarvan is dat mensen die daar helemaal niet voor in aanmerking komen het voorrangsnummer bellen. Aan de andere kant lukt het leraren en essentieel zorgpersoneel, voor wie de voorrangsregeling in het leven is geroepen, juist soms niet om een afspraak te maken, omdat de lijn te druk bezet is. Alleen personeel dat essentiële zorg verleent krijgt voorrang, benadrukt De Jonge. "Om het voor zowel de zorgmedewerkers zelf als voor de GGD’en duidelijker te maken wie in aanmerking komt is een lijst opgesteld van beroepen/specialisaties die in ieder geval in aanmerking kunnen komen voor de voorrang voor het testen bij klachten."

Nieuws

menu