'Leraar wil geen grote aanpassingen bevoegdhedenstelsel'

'Leraar wil geen grote aanpassingen bevoegdhedenstelsel'

'Leraar wil geen grote aanpassingen bevoegdhedenstelsel' ANP

Onderwijspersoneel heeft geen behoefte aan een nieuw bevoegdhedenstelsel, dat bepaalt aan welke groepen leerlingen een leraar les mag geven. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) na een door 14.346 leraren ingevulde enquête. Verbeteringen zijn volgens de leraren wel mogelijk, aldus CNV Onderwijs op basis van de uitkomsten.

Enkele jaren geleden heeft de Onderwijsraad de minister geadviseerd om de bevoegdheden en het opleiden van leraren in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs drastisch te wijzigen, om het leraarschap aantrekkelijker te maken. De minister heeft inmiddels de commissie Onderwijsbevoegdheden geïnstalleerd met de opdracht om tot een voorstel te komen.