Leden Eerste Kamer gaan minder reizen vanwege coronacrisis

Leden Eerste Kamer gaan minder reizen vanwege coronacrisis ANP

Leden van de Eerste Kamer hoeven de rest van het jaar niet fysiek aanwezig te zijn om zich te melden voor een plenaire vergadering. Door het mogelijk te maken de presentielijst digitaal te ondertekenen, kunnen senatoren onnodig reizen tijdens de coronacrisis voorkomen. Een ruime meerderheid steunt een voorstel dat SP-senator Tiny Kox hiertoe dinsdag indient. Vergaderingen worden wel nog steeds fysiek gehouden.

Om een plenaire vergadering te kunnen houden is een zogenoemd quorum nodig: een meerderheid van de Eerste Kamer moet 'present' zijn. Voor senatoren die zelf niet meedoen aan een debat, betekent dat een retourtje Den Haag om alleen de lijst te ondertekenen. Die reisbewegingen wil de senaat beperken.

Ook het aanvragen van een (hoofdelijke) stemming moet tot het einde van het jaar op afstand kunnen, vinden de meeste senatoren.

Eerder dit jaar, aan het begin van de coronacrisis, vroeg de Eerste Kamer de Raad van State om advies. Die oordeelde dat vanwege de huidige omstandigheden het quorum op afstand moet kunnen worden geregeld, en ook digitaal vergaderen niet strijdig is met de grondwet. Fysiek vergaderen moest wel het uitgangspunt blijven.

De Raad voegde er wel aan toe dat beide Kamers én de regering het hierover eens zouden moeten worden. Dat was toen al niet het geval: Tweede Kamer-voorzitter Khadija Arib meende dat de Grondwet digitaal vergaderen in de weg staat.

Nieuws

menu