LTO mist oplossingen in stikstofplannen kabinet

LTO mist oplossingen in stikstofplannen kabinet

LTO mist oplossingen in stikstofplannen kabinet ANP

Landbouwsectororganisatie LTO Nederland mist in de kabinetsplannen om stikstof terug te brengen "oplossingen voor ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld maar nu zonder vergunning zitten". Ook wil de brancheorganisatie een deugdelijk systeem om stikstofreductie te registreren en een nadruk op innovatie. LTO spreekt dan ook van "geen verrassingen" en "ontbrekende oplossingen".

Minister Carola Schouten van Landbouw presenteerde plannen waar vooral op het gebied van de bouw nieuwe elementen in zaten. Stikstofreductie via de landbouw moet nog altijd via bijvoorbeeld het uitkopen van veehouders en het inzetten op kringlooplandbouw, plannen die Schouten al eerder had gepresenteerd. Een plan dat de uitstoot uit de mest van melkkoeien moest verminderen door het voer aan te passen, is van tafel.

"Legaliseren, registreren, reduceren. Dat is de enige route voor een eerlijk, effectief stikstofbeleid waarbij chaos wordt voorkomen", zegt Trienke Elshof van LTO over de wet die Schouten vandaag naar de Kamer stuurde. "Helaas mist dat nog steeds."