LTO: boer en tuinder moeten kunnen investeren

LTO: boer en tuinder moeten kunnen investeren ANP

Landbouwbranchevereniging LTO Nederland verwelkomt de kabinetsplannen om investerend de crisis uit te komen. Tegelijkertijd benadrukt LTO dat door nieuw beleid, maatschappelijke wensen en daaruit voortvloeiende verplichtingen, de kosten voor boeren en tuinders steeds hoger worden, terwijl prijzen van producten niet meestijgen.

De branchevereniging vindt daarom dat de overheid investeringen, bijvoorbeeld in relatie tot de stikstofcrisis, mogelijk moeten maken. "Investeren heeft voor boeren en tuinders alleen zin als er ruimte is om investeringen terug te verdienen. Wij vragen daarom om consistent beleid dat langer standhoudt dan één kabinetsperiode, waarbij er ruimte blijft voor invulling vanuit de ondernemer", aldus LTO.

LTO Nederland vraagt aandacht voor deze zaak in een brief aan de Staten-Generaal, en doet verder een aantal suggesties voor de komende begroting. Zo wil de vereniging onder meer dat het kabinet investeert in robotisering in land- en tuinbouw, de zelfstandigenaftrek handhaaft en oog heeft voor het platteland bij investeringen in zonne-energie en woningbouw.

Nieuws

menu