Kwart van alle werknemers wil ook na corona thuiswerken

Kwart van alle werknemers wil ook na corona thuiswerken ANP

Bijna een kwart van alle werknemers wil ook als de coronacrisis eenmaal onder controle is voor een groot deel vanuit huis blijven werken, meldt TNO na onderzoek onder ruim 10.000 werkenden.

Circa de helft (48 procent) van de werknemers verrichtten hun arbeid volgens het instituut eind vorig jaar thuis vanwege de coronamaatregelen, ietsje meer dan TNO in de zomer van 2020 peilde, toen ging het om 45 procent.

Van alle werknemers die eind 2020 thuiswerkten, deed 35 procent dat volledig en 14 procent wisselde het af met werken op locatie. Een op de zeven die niet al het werk vanuit huis doet, geeft aan dat daar wel ruimte voor is. Ongeveer de helft van deze groep zegt toch naar de zaak te gaan omdat hun werkgever dat wil. De andere helft zegt daar zelf voor te kiezen.

Veel thuiswerkers geven aan dat de nieuwe manier van werken hen bevalt, maar wel geeft 45 procent aan dat er meer middelen nodig zijn om een goede thuiswerkplek te realiseren. Ook zit het overgrote deel (90 procent) van hen zeker zes uur per dag achter aan beeldscherm en brengen zij ook hun vrije tijd voor een groot deel zittend door, in beide gevallen langer dan afgelopen zomer door TNO werd gepeild.

Volgens het onderzoeksinstituut is drie op de vier thuiswerkers op dit moment tevreden met het leven. "Ondanks de niet ideale omstandigheden lijkt het thuiswerken dus wel te bevallen", aldus TNO.

Nieuws

menu