Koning laat koloniale verleden Oranjes onderzoeken

Koning Willem-Alexander bood excuses aan voor Nederlands geweld in Indonesië tussen 1945 en 1949.

Een drie jaar durend onderzoek moet inzicht gaan bieden in het koloniale verleden van de Oranjes. De koning heeft daartoe besloten, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De Universiteit Leiden doet het onderzoek en wordt begeleid door een commissie waar emeritus hoogleraar Gert Oostindie voorzitter van wordt.

„Diepgaande kennis van het verleden is essentieel om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen en de impact daarvan op mensen en gemeenschappen zo scherp en eerlijk mogelijk onder ogen te kunnen zien”, meent Willem-Alexander. „Ik vind het belangrijk dat deze kennis ook beschikbaar komt ten aanzien van de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Dit dient te gebeuren op basis van grondig, kritisch en onafhankelijk onderzoek.”

Naar verluidt was het een persoonlijke keuze van de koning helderheid te krijgen over het verleden van zijn familie. Eerder toonde hij zich bij een toespraak op de Dam tijdens Dodenherdenking al openhartig over de minder mooie bladzijdes uit de Oranje-familiegeschiedenis.

Gert Oostindie

Oostindie was in Leiden hoogleraar. Hij koos de andere leden van de commissie uit. Dat zijn ook historicus Ester Captain, professor Henk te Velde en oud-Kamerlid Kathleen Ferrier. Zij speelde zich in de kijker vanwege haar rol als dissident in de CDA-fractie tijdens het eerste kabinet-Rutte en het royale wachtgeld dat ze daarna opstreek.

De begeleidingscommissie gaat zelf ’expertise aandragen’, vermeldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Daarnaast kiest en benoemt ze de onderzoekers die het project zullen uitvoeren. Die moeten in beeld brengen wat de Oranjes sinds de late zestiende eeuw tot nu hebben gedaan in relatie tot de koloniën. In 2026 moet het onderzoek gepubliceerd worden.

Het onderwerp slavernijverleden is momenteel in de mode in Den Haag. Acht bewindspersonen gaan binnenkort excuses maken op allerlei plekken in de wereld. Daarnaast is er maar liefst 200 miljoen euro gereserveerd om aan ’bewustwording’ over het slavernijverleden te besteden. Critici verwachten dat ook herstelbetalingen aanstaande zijn. Het kabinet wil hier vooralsnog geen openheid over geven.

Nieuws

menu