'Kernenergie in toekomst niet duurder dan zon- en windenergie'

'Kernenergie in toekomst niet duurder dan zon- en windenergie' ANP

Kernenergie kan in de toekomst een rol vervullen als energiebron voor Nederland in 2040. Dat meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer op basis van een rapport van onderzoekers van het in nucleaire energie gespecialiseerde adviesbureau ENCO, dat hij op verzoek van de Kamer heeft laten samenstellen.

Volgens verschillende studies kan kernenergie kosteneffectief zijn. De onderzoekers stellen in het rapport dat kernenergie niet duurder is dan energie uit wind en zon indien de systeemkosten van groene stroom, zoals de extra netwerkkosten en de aansluitingskosten, op dezelfde manier worden meegeteld als bij kernenergie.

Deze kosten die onevenredig toenemen bij een hoger percentage van zon- en windenergie worden doorgaans niet meegeteld in de prijs per kilowattuur, maar worden afgewenteld op de netbeheerder of de consument, staat in het rapport. Om een concurrerende prijs van kernenergie te krijgen zou Nederland zich moeten aansluiten bij de bouw van vergelijkbare centrales in het buitenland. Kernenergie is daarnaast volgens het rapport de meeste veilige manier van het produceren van elektriciteit, veiliger dan zon- en windenergie.

Regeringspartijen VVD en CDA denken al langer dat kernenergie onmisbaar is om de energievoorziening in Nederland volledig CO2-neutraal te maken. Een Kamermeerderheid ziet kernenergie als een mogelijke oplossing en het staat bedrijven vrij om te investeren in kernenergie. In de praktijk is daar volgens Wiebes momenteel geen animo voor omdat het maar de vraag is of de hoge investeringen kunnen worden terugverdiend.

De minister laat weten dat het kabinet aan de slag gaat met de motie die VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen indiende. Hij verzocht de regering te onderzoeken onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland.

Nieuws

menu