Kerken erkennen nalatigheid rond de Jodenvervolging

Kerken erkennen nalatigheid rond de Jodenvervolging ANP

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) erkent dat de kerk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog nalatig is geweest bij het bestrijden van de Jodenvervolging. PKN-scriba René de Reuver zal bij de herdenking van de Kristallnacht volgende maand schuld belijden tegenover de Joodse gemeenschap, zegt hij tegen Trouw.

"Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten", staat in de verklaring die De Reuver op zondag 8 november zal voorlezen in de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam. "De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme kon groeien", luidt de verklaring verder.

Het is voor het eerst dat de PKN met een boetedoening komt voor het tekortschieten van de kerk tijdens en vlak na de oorlog. "Dat is laat, 75 jaar na dato", zegt De Reuver in Trouw. "Ik zeg het dan ook als het ware met schaamrood op de kaken. Dat we laat zijn maakt het eerder zwaarder dan lichter."

De erkenning van het falen van de kerk komt in de vorm van een schuldbelijdenis. "Schuld is het diepste woord dat je voor falen kan gebruiken. We distantiëren ons niet van het verleden, maar we nemen onze verantwoordelijkheid en erkennen onze fouten", aldus De Reuver.

De PKN wordt sinds 2004 gevormd door de hervormde, de gereformeerde en de Lutherse kerk. Ook in andere kerken zal stilgestaan worden bij de rol van de kerk in oorlogstijd. De schuldbelijdenis wordt naar plaatselijke kerken gestuurd met het verzoek die op zondag 15 november in de kerkdienst uit te spreken.

Nieuws

menu