'Kennis van ambtenaren onvoldoende benut'

'Kennis van ambtenaren onvoldoende benut'

'Kennis van ambtenaren onvoldoende benut' ANP

Diverse medewerkers van de uitvoeringsinstanties Belastingdienst, CAK, CBR, DUO, SVB en UWV vinden dat hun kennis onvoldoende wordt benut. Dat meldt vakbond CNV na onderzoek onder meer dan 450 medewerkers. Een derde vindt dat te weinig met hun kennis wordt gedaan.

Bij nieuw beleid, wet- of regelgeving op het werkterrein van de uitvoeringsinstanties wordt bijna nooit betrokkenheid gevraagd van de uitvoerende ambtenaren, aldus het onderzoek. Bij de Belastingdienst geldt dat voor 73 procent van de medewerkers, bij UWV is dit 49 procent. Vakbond CNV vindt dat ambtenaren van uitvoeringsinstanties veel meer bij wet- en regelgeving betrokken moeten worden om drama’s zoals de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst en de niet werkende online-personeelsbank bij het UWV te voorkomen.

"Uit het hele onderzoek blijkt dat ambtenaren die wetten en regels moeten uitvoeren, zelden iets wordt gevraagd en onmachtig zijn om bij te dragen aan de kwaliteit. Ze worden wél geconfronteerd met vreselijke gevolgen voor burgers en de negatieve beeldvorming die daarmee gepaard gaat. Hun organisaties worden sterk bekritiseerd, en in veel gevallen schamen ze zich ervoor te vertellen waar ze werken. Dat is moeilijk te verteren omdat ze veel vakkennis in huis hebben en begaan zijn met hun klanten", zegt Loek Schueler, verantwoordelijk voor het CNV-onderzoek.

Dat de kennis wel aanwezig is, onderschrijven bijna alle medewerkers. Daarnaast worden signalen of meningen bij eventuele problemen of fouten volgens 70 procent zelden, nooit of soms gehoord; dit tot frustratie bij veel ambtenaren, aldus het onderzoek.