Kamermeerderheid: coronawet is juist goed voor de democratie

Kamermeerderheid: coronawet is juist goed voor de democratie ANP

De coronaspoedwet die er nu ligt, met alle voorgestelde verbeteringen, is juist in het belang van de democratie en de rechtsstaat. Het is een verbetering voor de situatie met noodverordeningen waarmee het kabinet tot nu toe de coronacrisis aanpakte. Zo verwoordde SGP-leider Kees van der Staaij het gevoel van de voorstanders van de tijdelijke wet woensdag in de Tweede Kamer.

Tegenstanders als PVV en de onafhankelijke Kamerleden Van Kooten-Arissen en Krol laakten juist de wettelijke grondslag aan de inperking van vrijheden. Het kabinet kan beter ervoor zorgen om meer testen, medicijnen en ic-bedden te regelen. Als dat goed gebeurt, zouden de maatregelen en wet niet eens nodig zijn, vindt PVV-Kamerlid Gidi Markuszower. Bovendien zorgde de volgens Van Kooten "ontluisterend slechte wet" voor veel onrust en polarisatie in de samenleving. Voor het Tweede Kamergebouw protesteren woensdag tientallen tegenstanders van de coronamaatregelen en de spoedwet.

De orthodox-christelijke partij SGP werkte mee aan de in totaal zeven wijzigingsvoorstellen die acht partijen hebben voorbereid. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kregen steun van GroenLinks, PvdA, SGP en 50PLUS. De amendementen zijn niet bedoeld "om tegenover het kabinet te staan, maar om als samenwerkende partijen de crisis samen te bestrijden", zei CDA-Kamerlid Chris van Dam.

Maatregel tegenhouden

Vooral een amendement van GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg is essentieel, geven de voorstanders aan. Dat regelt dat de Tweede Kamer een aangekondigde maatregel van het kabinet vooraf, binnen een week, kan tegenhouden als ze die ongewenst vindt. In zeer dringende omstandigheden kan een maatregel wel direct ingaan, maar ook dan kan de Kamer die binnen een week terugdraaien. Andere wijzigingen zijn onder meer verlaging van de coronaboete van 390 naar 95 euro en de wet is straks drie in plaats van zes maanden geldig.

Aan het wetsvoorstel was al veel geknutseld, na kritiek van organisaties en de Raad van State, voordat het kabinet dat uiteindelijk aan het begin van de zomer naar de Kamer stuurde. Het kabinet moet zich nog uitspreken over de voorstellen die de Kamer nu heeft gedaan. Dat gebeurt donderdag.

Nieuws

menu