Kamer wil snellere uitbetaling bij letselschade

Kamer wil snellere uitbetaling bij letselschade ANP

Slachtoffers die recht hebben op bijvoorbeeld smartengeld moeten veel sneller uitbetaald worden. Ook voor andere vormen van letselschade moet de verzekeraar sneller over de brug komen. Dat vindt een groot deel van de Tweede Kamer. De VVD ziet ook de problemen, maar wil nog niet direct aan wet- en regelgeving.

Slachtoffers van bijvoorbeeld een ongeluk kunnen de veroorzaker aansprakelijk stellen en een claim indienen bij diens verzekeraar. Maar de uitbetaling van het geld gaat soms zo traag dat het slachtoffer al overleden is voordat het geld is uitgekeerd. Het duurt vaak lang om de aansprakelijkheid vast te stellen en vervolgens te bepalen waar het slachtoffer recht op heeft.

Onder meer de PVV, SP, PvdA en het CDA laken deze trage aanpak. Verzekeraars hebben onderling afgesproken zaken binnen twee jaar af te handelen, maar lang niet iedereen houdt zich daaraan. De partijen willen dan ook een einde aan deze zelfregulering.

Tuchtcollege

Ook zou er een tuchtcollege moeten komen waar mensen met klachten terecht kunnen. Daarnaast willen meerdere partijen dat er een wettelijke termijn wordt vastgelegd waarbinnen de verzekeraar moet uitbetalen als blijkt dat iemand recht heeft op smartengeld.

Jeroen van Wijngaarden (VVD) wil wel kritisch kijken naar het beroep van schade-expert, omdat dat nu een vrij beroep is en er dus geen officieel toezicht op is. Ook moet er "een einde komen aan de vrijblijvendheid" van de zelfregulatie. Maar een wettelijke basis daarvoor ziet de VVD niet zitten.

Attje Kuiken (PvdA) vindt dit "toch te makkelijk". Ze wil dat de VVD stopt met het geloof dat het probleem zich vanzelf oplost. "Stap over die naïviteit heen."

De roep om trage verzekeraars te straffen klinkt al langer. Een jaar geleden pleitten de SP, PvdA en het CDA voor boetes of dwangsommen voor dralende verzekeraars. Ook zou het stelsel minder complex moeten, waardoor de afhandeling sneller gaat.

Nieuws

menu