Kamer wil afschaffing hondenbelasting eerst nog onderzoeken

Kamer wil afschaffing hondenbelasting eerst nog onderzoeken ANP

De hondenbelasting die gemeenten mogen heffen, gaat nog niet verdwijnen. De Tweede Kamer stemde dinsdag tegen een motie van Groep-Van Haga, Partij voor de Dieren, PVV en SP om deze belasting uit de wet te halen.

Wel verzoekt de Kamer het kabinet om met de gemeenten te onderzoeken of de hondenbelasting kan worden afgeschaft en wat de financiële gevolgen daarvan zouden zijn. Mogelijk kan deze belasting op het bezit van een hond na een overgangstermijn alsnog verdwijnen. Een VVD-motie hiertoe kreeg ruime steun.

Het debat over de hondenbelasting werd onlangs gehouden naar aanleiding van een burgerinitiatief, dat door 60.000 mensen werd ondertekend. De voorstanders van de afschaffing van de hondenbelasting wezen erop dat veel gemeenten deze belasting al niet meer innen. De gemeenten die dat wel doen, voegen het geld vaak toe aan de algemene middelen. Dat is in hun ogen een oneigenlijk gebruik van deze belasting.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland