Kamer terughoudend over Europese migratieplannen

Kamer terughoudend over Europese migratieplannen ANP

Het nieuwe migratieplan van de Europese Commissie kan in de Tweede Kamer nog niet op juichende reacties rekenen. Sommige partijen vinden het niet ruimhartig genoeg, anderen willen het juist strenger zien. Een enkeling is voorzichtig positief.

VVD-Kamerlid Bente Becker is blij dat de Commissie dezelfde doelen "erkent" als haar partij: "Een strenger Europees asielstelsel, met dichte grenzen voor gelukszoekers, opvang in de regio voor vluchtelingen en snelle terugkeer van uitgeprocedeerden." Het voorstel van de Commissie moet volgens haar wel strenger aan de buitengrens. Ook moeten er effectieve regels komen om mensen terug te laten keren naar het land van herkomst.

Joël Voordewind van de ChristenUnie noemt het een "goede eerste stap". Hij vindt dat "het huidige migratiebeleid failliet is. Dat laten de onmenselijke omstandigheden zoals op Lesbos, Samos en Lampedusa duidelijk zien." Hij vraagt zich wel af of het tegemoetkomen van landen die weigeren vluchtelingen op te nemen "niet leidt tot uitholling van de solidariteit ten aanzien van het opvangen van echte vluchtelingen in de EU".

GroenLinks wil dat Nederland meer doet om vluchtelingen op te vangen en vindt dat de regering in Europa een coalitie moet vormen met landen die dat ook willen. Nederlandse gemeenten die zich bereid tonen mensen op te nemen, moeten daar de ruimte voor krijgen, aldus Kamerlid Bram van Ojik.

FVD-voorman Thierry Baudet heeft geen goed woord over voor de plannen. "Het EU Migratiepact is de directe opvolger van het Marrakesh Immigratiepact en zal nóg meer immigratie naar ons land teweegbrengen."

Nieuws

menu