Kamer stemt pas later over parlementaire enquête toeslagenaffaire

Kamer stemt pas later over parlementaire enquête toeslagenaffaire ANP

Er gloort een meerderheid voor een parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire en het bredere functioneren van overheidsdiensten. Maar de Kamer zal pas later stemmen over de inzet van dit zwaarste instrument dat het parlement heeft. Een voorstel van de SP wordt nog even op zak gehouden en naar verwachting iets aangepast, zodat het op steun van meer partijen kan rekenen.

Waarschijnlijk wordt er iets in de motie gezet over de timing en de breedte van het parlementair onderzoek. Zo moet worden voorkomen dat de enquête botst met een eventueel parlementair onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis, legt SP-Kamerlid Renske Leijten uit. De PvdA is voorstander van een enquête, maar vreest dat zo'n onderzoek mogelijk de enquête over de gaswinning in Groningen in de weg zit, die nu wordt voorbereid.

Ook maakt een aantal partijen, waaronder het CDA, zich zorgen dat het onderzoek, naar "de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten" te breed is. De angst is dat de enquêtecommissie dan niet de belangrijkste informatie naar boven krijgt.

Lang niet alles onderzocht

Zo'n commissie bestaat uit Kamerleden, en kan informatie opeisen van ministeries. Ook kunnen ambtenaren, politici en andere betrokkenen onder ede worden gehoord. Dit gebeurde al tijdens de parlementaire ondervraging naar het toeslagenschandaal, maar voor zo'n enquête krijgt de commissie langer de tijd. Daardoor kan het onderwerp beter worden uitgezocht.

Het rapport van de ondervragingscommissie, dat in december werd gepubliceerd, leidde al tot het aftreden van het kabinet. Maar de SP zegt dat die commissie "lang niet alles heeft onderzocht", en wil een uitgebreider onderzoek om lessen te trekken. De commissie-Van Dam heeft bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar het selecteren op nationaliteit en de omgang met persoonsgegevens door de Belastingdienst.

Uiteindelijk zal een flink aantal partijen naar verwachting voor zo'n parlementaire enquête stemmen. Ergens de komende weken wordt alsnog over de aangepaste motie gestemd.

Nieuws

menu