Kamer stemt in met nieuwe gedragscode voor parlementsleden

Kamer stemt in met nieuwe gedragscode voor parlementsleden

Kamer stemt in met nieuwe gedragscode voor parlementsleden ANP

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een nieuwe gedragscode voor zijn leden. In de nieuwe regels staat dat Kamerleden in het uiterste geval kunnen worden geschorst, als ze zich niet aan de interne gedragscode houden.

"Een ieder" kan een klacht indienen over het gedrag van een Kamerlid. Een nog op te richten college beoordeelt of de klacht gegrond is. Zo ja, dan zijn verschillende sancties mogelijk, met als uiterste optie schorsing van maximaal een maand. Tijdens de schorsing mag de parlementariër wel deelnemen aan stemmingen.

De Tweede Kamer had nog geen duidelijk gedefinieerde gedragscode. "Alle parlementen waarmee we ons zouden vergelijken hebben gewoon gedragsregels" zei Kamervoorzitter Khadija Arib eerder deze maand tijdens het debat over de gedragscode. Ook het toezicht is volgens haar cruciaal. "Als we geen toezicht hebben, kunnen we net zo goed geen gedragsregels hebben."

Onwerkbaar

Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Tobias van Gent (VVD) lieten zich eerder deze maand nog kritisch uit over het plan. Van Gent noemde het voorstel "onwerkbaar", omdat "iedereen, waar ook ter wereld" een klacht tegen een Kamerlid kan indienen. Bisschop en Van Gent wilden dat alleen Kamerleden een klacht kunnen indienen. Bovendien vonden ze schorsing een te zware straf voor een overtreding. "Wat als een fractie uit één persoon bestaat? Die kan dan niet worden vervangen."

De twee Kamerleden wilde de code op die punten aangepast zien, maar trokken hun voorstellen nog voor de stemming dinsdag terug. Volgens Bisschop was vooraf al duidelijk dat er in de Kamer onvoldoende draagvlak voor was. Hij is evengoed blij dat handhaving van de gedragscode nu geregeld is. "De bezwaren blijven, maar je kunt niet alles hebben."